Aktívny športovci do 23 rokov za rok 2018

SKM_C224e19012415540

Informácia o spôsobe použitia finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou za  rok   2018

Výška príspevku: 466,22,- EUR

Dátum prijatia: 18.12.2018

Účel poskytnutia príspevku: na aktívnych športovcov do 23 rokov

Uznaný šport: golf

 

Zoznam športovcov:

Zuzana Tóthová         Robin Tóth

Zdenka Babišová         Filip Furdík

Tereza Stanislavová      Tomáš Madej

 

Spôsob použitia príspevku: 

 

Použitá suma:      466,22,- EUR

Dátum použitia: 31.12.2018 úhrada v hotovosti… prenájom golfovej akadémie faktúra 2018276 z 31.12.2018 sumu 470,- EUR

Kamila a.s., Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob.

Posted in Aktuality, Golfový Klub.